Liderlerin 11 Özelliği

theturker

Üye
Katılım
10 Mart 2019
Mesajlar
379
Yaş
17
Şehir
Sinop
Liderliğin Temel Özellikleri


1. KARARLI CESARET
: Kişinin kendisi ve mesleği (uğraşı) hakkındaki
bilgisine dayanır. Hiçbir takipçi kendine güveni ve cesareti
olmayan bir liderin hâkimiyeti altında olmak istemez. Hiçbir zeki
takipçi uzun süre böyle bir liderin hâkimiyeti altında kalmaz.

2. ÖZDENETİM: Kendi kendini kontrol edemeyen insan başkalarını
asla kontrol edemez. Özdenetim takipçiler için ilham verici bir
yöndür ve en zeki olanlar bunu taklit eder.

3. KUVVETLİ BİR ADALET DUYGUSU: Adalet duygusu olmak
sızın hiçbir lider takipçilerine komuta edemez ve onlardan saygı
göremez.

4. MUTLAK KARARLILIK: Kararlarında tereddüt gösteren lider
kendinden emin olmadığı izlenimini uyandırır, başkalarını başa
rıyla idare edemez.

5. PLANLARIN KESİNLİĞİ: Başarılı bir lider çalışmalarını plan-
lamalı ve planları üzerinde çalışmalıdır. Pratik ve kesin bir plan
olmaksızın tahminlere göre hareket eden bir lider dümeni olma
yan bir gemiye benzetilebilir. Er ya da geç kayalara oturacaktır.

6. ALINAN KARŞILIKTAN DAHA FAZLASINI YAPMA ALIŞ
KANLIĞI:
Liderliğin zorluklarından biri takipçilerinden bekle
diğinden daha fazlasını yapmaya gönüllü olmasıdır.

7. HOŞ BİR KİŞİLİK: Pasaklı, dikkatsiz ve ilgisiz hiçbir insan ba
şarılı bir lider olamaz. Liderlik saygı gerektirir. Takipçiler hoş bir
kişiliğin bütün özelliklerinden yüksek not almayan bir lidere say
gı duymazlar.

8. ANLAYIŞ VE HOŞGÖRÜ: Başarılı bir lider onu izleyenlere hoş
görüyle davranmalı, onlara ve sorunlarına anlayış göstermelidir.

9. AYRINTILARA HÂKİM OLMA: Başarılı liderlik ayrıntılara
hâkimiyeti gerektirir.

10. BÜTÜN SORUMLULUĞU ÜSTLENMEYE İSTEKLİ OL
MAK
: Başarılı bir lider takipçilerinin hataları ve yetersizlikleri
için sorumluluğu üstlenmeye istekli olmalıdır. Eğer sorumluluğu
başkasına ya da başkalarına aktarmaya çalışırsa lider olarak kal
maz. Eğer takipçilerinden biri bir hata yapar ve yetersiz olduğunu
gösterirse lider başarısız olanın kendisi olduğunu düşünmelidir.

11. İŞBİRLİĞİ: Başarılı bir lider işbirliği çabasına ait prensipleri an
lamalı ve uygulamalıdır; takipçilerinin de aynı şeyi yapmasını
sağlamalıdır. Liderlik güç gerektirir ve güç de işbirliği gerektirir.

İki tür liderlik vardır. Birincisi ve en etkin olanı, takipçilerinin onayı
ve anlayışıyla gerçekleşen liderliktir. İkincisi ise, takipçilerin onayı ve an
layışı olmadan zorla gerçekleşen liderliktir.
Tarih zorba liderliğin uzun sürmediğini gösteren kanıtlarla doludur.
Diktatörlerin ve kralların çöküşü ve yok oluşu çok anlamlıdır. Bu demektir
ki, insanlar zorba liderleri kabul etmemektedir.
Napoleon, Mussolini, Hitler zorba liderliğin örnekleridir. Liderlikleri
yaşadıkları dönemle sınırlı kalmıştır. Sadece takipçilerinin onayıyla ger
çekleşen liderlik uzun soluklu olur.
İnsanlar zoraki liderleri bir süre için izleyebilirler, ama bunu istekli
olarak yapmazlar.
Yeni liderlik, liderliğin burada tarif edilen on bir etkenini ve diğer
lerini kapsamaktadır. Bu etkenleri liderliğinin temeli yapan kişi hayatta
önder olmak için bol bol fırsat bulacaktır.​

Düşün Ve Zengin Ol Kitabından Alıntıdır
 
Üst