Alfaloji Forum

Sitemize hoş geldiniz.

Tutuklanmak İstemiyorsan

Katılım
5 Mayıs 2020
Mesajlar
11
Tepkime puanı
40
Şehir
Adana
Merhaba Beyler bugün sizlerle Ceza hukuku konusunun Cinsel taciz suçu ve Cezası hakkında, bizler için çok büyük bir öneme sahip yazı paylaşacağım. paylaşacağım yazı bir avukatın kendi sitesinde paylaşmış olduğu yazıdır. KPSS sınavına giren arkadaşlarım var ise bu konuları genel olarak görmüştür zaten. Bende bu dersleri görür iken sonra ufak bir araştırmaya girdim. Beyler çok garip durumlar var, şu maddeye bakın şimdi ;

-Mağdura karşı cinsel arzuyla çiçek koklamak,
-Telefonla kısa aralıklarla arayıp; “evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim,” “seni seviyorum, evlenmek istiyorum,” şeklinde sözler sarfetmek,


Ceza hukukunda böyle bir madde var ve bu durumlar yaşandıysa kadın şikayet ettiğinde biz erkekler suçlu oluyoruz. Tamam üsteki maddeler hoş durumlar değil ancak yazının devamına baktığınızda ne dediğimi az çok anlayacaksınız. Kanunlarda Hem erkek hemde kadın için pozitif durumlar var ancak yinede kendinize dikkat edin beyler, biz erkeklerin her maskülen hareketi artık suç olma noktasında.(Tabi sizde bir kıza sapık gibi hareket etmeyin,doğru bir yaklaşımda bulunmayı keşfedin) Bunun için aşağıda paylaşacağım maddeleri her zaman her kıza yapmayın. Ters birine denk gelirsiniz sonra Allah yardımcınız olsun. sarkıntılık yapmayın, size ilgisi olmayan kızın peşinde ayrılmamazlık yapmayın, olmuyorsa nextleyin bu kadar basit, sonra kız size bir iftira atar geçmiş olsun.

Yazıda aşağıdaki konular yer alıyor.
-Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenir?
-Cinsel Taciz Suçu Teşkil Eden Hareket ve Davranışlar Nelerdir?
-Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?
-Cinsel Taciz Suçunun CezasıVe hazırsanız yazıya geçelim, tekrardan belirteyim yazı alıntıdır.


Cinsel Taciz Suçu Nedir? (TCK 105)
Cinsel taciz suçu, cinsel arzu ve isteklerini tatmin etmek üzere bir kimsenin başka bir kimseyi bedensel herhangi bir temasta bulunmadan rahatsız etmesidir. Halk arasında “laf atma”, “sözlü taciz” olarak bilinen anti-sosyal davranış biçimi de cinsel taciz suçunun unsurlarının oluşmasına yol açar. Cinsel taciz suçu, telefonla, sosyal medya üzerinden veya internet yoluyla başka bir yöntem kullanılarak da işlenebilir.
Cinsel taciz suçu, TCK md. 105’te “Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar” arasında düzenlenmiştir. Fail ile mağdur arasında herhangi bir bedensel temas olmadan ahlak temizliğine aykırı fiilleri cezalandıran bir suç tipidir. Fail ile mağdur arasında ani ve geçici bir şekilde de olsa cinsel amaçla bedensel temas olması halinde cinsel saldırı suçu oluşur. Örneğin, failin cinsel amaçla hareket ederek mağdura yönelik “seni bir kere öpeyim” şeklinde söz sarfetmesi cinsel taciz suçuna, failin mağduru öpmesi fiili ise cinsel saldırı suçuna vücut verir.
Özellikle ve tekraren belirtelim ki; cinsel amaçla işlenen bir fiilin cinsel saldırı suçunu değil de cinsel taciz suçunu oluşturması için, failin, mağdurun bedenine sürtünme, dokunma, okşama veya başkaca herhangi bir surette temas etmemesi gerekir.
Cinsel suçlar, genel olarak şu şekilde kategorize edilmektedir:
 • Cinsel İstismar Suçu: Kural olarak 15 yaşını tamamlamamış çocuklara karşı bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK md.103). 15-18 yaş grubunda olan çocuklara karşı hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen bir nedenle çocuğun bedeni üzerinde icra edilen fiiller de cinsel istismar suçu olarak nitelenir.
 • Cinsel Saldırı Suçu: Kural olarak yaşı büyük kimselere veya 15-18 yaş grubu mağdurlara yönelik (hile, cebir, tehdit veya iradeyi etkileyen başkaca bir neden olmaksızın) bedensel temasta bulunmak suretiyle cinsel amaçla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 102)
 • Cinsel Taciz Suçu: Mağdurun yaşına bakılmaksızın, fail ile mağdur arasında bedensel temas olmadan cinsel davranışlarla işlenen fiilleri cezalandırmaktadır (TCK 105)
 • Reşit Olmayanla Cinsel İlişki Suçu: 15-18 yaş grubunda yer alan çocuklarla, çocuğun kendi rızasıyla cinsel ilişkiye girilmesi halinde reşit olmayanla cinsel ilişki suçu oluşur (TCK 104).
Cinsel Taciz Suçu Nasıl İşlenir?
Cinsel taciz oluşturacak davranışlar, mağdurun vücuduna temas bulunmamak şartıyla ani olabileceği gibi, devamlı nitelikte de gerçekleşebilir. Suçun oluşabilmesi için, failin cinsel amaç gütmesi ve eylemin somut-belirli kişi ya da kişilere karşı gerçekleştirilmiş olması gerekir. Aksi takdirde cinsel taciz değil, hakaret, tehdit ya da kişilerin huzur ve sükununu bozma suçları söz konusu olacaktır.
Cinsel taciz suçu şu şekillerde işlenebilir:
 • Fail, cinsel taciz suçunu doğrudan doğruya mağdurun görüp duyabileceği söz, davranış veya işaretlerle işleyebilir.
 • Cinsel taciz suçu, cinsel amaçla mağdura telefon etme, mesaj atma, ses kaydı gönderme, faks çekme, mektup gönderme vb. gibi klasik iletişim araçları yoluyla işlenebilir.
 • Cinsel taciz suçu, e-mail atma, internet üzerinden sosyal medya hesaplarına yorum yazma, kapalı veya açık sosyal medya grupları üzerinden sesli, görsel veya yazılı iletiler gönderme yoluyla işlenebilir.
 • İnstagram, facebook, twitter, whatsapp gibi internet üzerinden kullanılan bilişim sistemi uygulamaları aracılığıyla sesli, görsel veya yazılı ileti göndermek yoluyla işlenebilir.
Cinsel Taciz Suçu Teşkil Eden Hareket ve Davranışlar Nelerdir?
Hangi hareketlerin cinsel taciz suçu teşkil edeceği Yargıtay kararları ile istikrar kazanmıştır. Yargıtay uygulamasına göre, cinsel amaçla işlenen aşağıdaki fiiller cinsel taciz suçunun oluşmasına neden olur (Yargıtay CGK - Karar No: 2015/34):
 • Cinsel amaçlı “el hareketi yapma”,
 • Cinsel bir hisle “öpücük atma”,
 • Cinsel ilişki teklif etme,
 • Cinsel organını gösterme
 • Mağdura yönelik “sevişelim mi”, “sevişmek ister misin” şeklinde sözler sarfetmek,
 • Sokakta yürüyen bir kişiye cinsel amaçla laf atmak, sözlü taciz (fıstık, güzelim, harikasın vs.),
 • Failin mağdurun yaşadığı evin penceresine tırmanarak “seni kaçıracağım, beni içeri al, içeri gireceğim” demesi,
 • Mağdura karşı cinsel arzuyla çiçek koklamak,
 • Telefonla kısa aralıklarla arayıp; “evinin önündeyim, dışarı çık, seni maddi ve manevi tatmin edeceğim,” “seni seviyorum, evlenmek istiyorum,” şeklinde sözler sarfetmek,
 • “Konuşmak ister misin, numarayı çaldır, istemezsen kimsenin haberi olmaz” içerikli mesajlar göndermek,
 • Mağdurun yüzüne karşı; “seni ve aileni tanıyorum, arabaya bin, gideceğin yere bırakayım, sana kötülük yapmam” şeklinde sözler söylemek,
 • İnternet üzerinden bir kimseye “soyun”, “vücudun çok güzel” vb. gibi cinsel amaçlı sözler söylemek,
cinsel taciz olarak kabul edilmiştir.
Cinsel Taciz Suçu Nasıl İspatlanır?
Cinsel taciz suçunun ispatlanması yargılama aşamasında en önemli tartışma konularından biridir. Cinsel tacizin çoğu zaman sadece iki kişi arasında geçmesi, olayın görgü tanıklarının olmayışı, kamera veya video kaydı gibi teknik araçların nadiren suç delili olarak dava dosyalarında yer alması nedenleriyle suçun sübut bulup bulmadığı mahkemelerin en çok tartıştığı konulardan biridir. Ancak, Yargıtay yerleşik kararlarıyla suçun ispatı konusunda bazı kriterler getirmiştir. Yargıtay’a göre, fail ve mağdur dışında tanığın olmadığı cinsel taciz suçlarında şu olgular tartışılarak suçun ispat edilip edilmediği belirlenmelidir:
 • Mağdurun sanığı tanıyıp tanımadığı: Suçun mağduru sanığı olaydan önce tanımıyorsa, mağdurun kimliği ve eşgali belirli bir kimseyi cinsel taciz faili gösteren beyanına değer verilmelidir.
 • Fail ile mağdur arasında önceye dayalı herhangi bir husumet bulunup bulunmadığı: Fail ile mağdur birbirini tanıyorsa, aralarında olaydan önceye dayalı husumet bulunup bulunmadığı araştırılmalıdır. Mağdur ile fail arasında önceye dair husumet varsa mağdurun cinsel tacize maruz kaldığına ilişkin beyanı Yargıtay tarafından ispat için yeterli görülmemektedir. Ancak, taraflar arasında önceye dayalı husumet yoksa mağdurun beyanına itibar etmek gerekir.
 • Mağdurun kendi şeref ve onurunu ilgilendiren bir konuda iftira atması için sebep bulunup bulunmadığı: Cinsel taciz suçunun yargılama süreci, özellikle sosyal etkileri mağdur açısından oldukça sıkıntılı bir süreçtir. Mağdurun doğrudan kendi şeref ve onurunu ilgilendiren bir konuda iftira atması için somut bir olgu tespit edilemememişse beyanına itibar edilmelidir.
 • Mağdurun beyanlarının tutarlı ve çelişkisiz olması: Yargıtay’a göre mağdurun olayı anlatım biçimi, hikayesi hayatın olağan akışına uygun olmalıdır. Mağdurun beyanı tüm aşamalarda birbiriyle uyum göstermeli, samimi, ısrarlı ve herhangi bir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde olmalıdır. Yargıtay içtihatlarına göre çelişkiler içeren, hayatın olağan akışına açıkça aykırı olan, aşamalarda değişen beyanlara itibar edilemez.
Cinsel Taciz Suçunun Cezası (TCK 105)
TCK md.105/1’e göre cinsel taciz suçunun cezası aşağıdaki gibidir:
 • Basit Cinsel Taciz Suçunun Cezası: Bir kimseyi cinsel amaçlı olarak taciz eden kişi hakkında, mağdurun şikayeti üzerine, üç aydan iki yıla kadar hapis cezasına veya adli para cezasına, fiilin çocuğa karşı işlenmesi hâlinde altı aydan üç yıla kadar hapis cezasına hükmolunur (TCK md.105/1)
 • Nitelikli Cinsel Taciz Suçunun Cezası (TCK md.105/2): Cinsel taciz suçunun;
  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin ya da aile içi ilişkinin sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.105/2-a),
  • Vasi, eğitici, öğretici, bakıcı, koruyucu aile veya sağlık hizmeti veren ya da koruma, bakım veya gözetim yükümlülüğü bulunan kişiler tarafından (TCK md.105/2-b),
  • Aynı işyerinde çalışmanın sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.105/2-c),
  • Posta veya elektronik haberleşme araçlarının sağladığı kolaylıktan faydalanmak suretiyle (TCK md.105/2-d),
  • Teşhir suretiyle (TCK md.105/2-e),
işlenmesi hâlinde yukarıdaki basit cinsel taciz suçunu düzenleyen fıkraya göre (TCK md.105/1) verilecek ceza yarı oranında artırılır. Bu fiil nedeniyle mağdur; işi bırakmak, okuldan veya ailesinden ayrılmak zorunda kalmış ise verilecek ceza bir yıldan az olamaz.
Cinsel Taciz Suçu Şikayet Süresi, Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme
Cinsel taciz suçunun basit şekli (TCK md.105/1), şikayete bağlı suçlar arasında yer almaktadır. Basit cinsel taciz suçunda şikayet süresi, suçun işlendiğinin ve failinin öğrenildiği tarihten başlamak üzere 6 aydır. Mağdur şikayet hakkını 6 ay içerisinde kullanılmaz ise bir daha aynı fiil ile ilgili failin şikayet edilmesi mümkün değildir.
Cinsel taciz suçunun nitelikli halleri (TCK md.105/2) şikayete tabi değildir, savcılık tarafından resen soruşturulur. Suçun nitelikli hallerinin dava zamanaşımı süresi 8 yıldır. Şikayetçi, dava zamanaşımı süresi içinde her zaman şikayet hakkını kullanılabilir.
Cinsel taciz suçu nedeniyle yargılama yapma görevi asliye ceza mahkemesi tarafından yerine getirilir.
Adli Para Cezasına Çevirme, Erteleme ve Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması
Adli para cezası, işlenen bir suça karşılık hapis cezasıyla birlikte veya tek başına uygulanabilen bir yaptırım türüdür. Cinsel taciz suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezası, belli koşullarda adli para cezasına çevrilebilir.
Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, sanık hakkında hükmolunan cezanın belli bir denetim süresi içerisinde sonuç doğurmaması, denetim süresi içerisinde belli koşullar yerine getirildiğinde ceza kararının hiçbir sonuç doğurmayacak şekilde ortadan kaldırılması davanın düşmesine neden olan bir ceza muhakemesi kurumudur. Cinsel taciz suçu nedeniyle verilen hapis cezası hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılması (hagb) kararı verilmesi mümkündür.
Erteleme, mahkeme tarafından belirlenen cezanın cezaevinde infaz edilmesinden şartlı olarak vazgeçilmesidir. Cinsel taciz suçu nedeniyle hükmedilen hapis cezasının ertelenmesi de mümkündür.Evet yazı bu kadardı tartışmaya açık bir konu. Hem Erkek için hemde kadın için Haklı tarafları var, haksız tarafları var, pozitif ayrımcılık var, avantaj, dezavantaj gibi bir sürü durum var. Kendinize dikkat edin. Kalın sağlıcakla.


Yazının devamında Cinsel Taciz Suçu Yargıtay Kararları diye bir bölüm var Linki aşağıya bırakacağım oradan diğer maddelere göz atabilirsiniz.

 
Son düzenleme:
Katılım
25 Aralık 2019
Mesajlar
137
Tepkime puanı
205
Yaş
21
Şehir
İzmir
Faydalı konu dostum ama kadir şeker katilin teki, konuyla alakasını bağdaştıramadım.
 
shape1
shape2
shape3
shape4
shape7
shape8
Üst